سی شارپ

نحوه محاسبه مالیات بردرآمدسال98

دولت در لایحه بودجه ۹۸، سقف معافیت مالیاتی حقوق و درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از «حقوق»، «مزایا» و «کارانه» را همانند قانونبودجه سال ۹۷ یعنی ماهانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیشنهاد داده بود. اعضای کمیسیون تلفیق اما در بررسی‌های خود این رقم را به ماهانه ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش دادند ر این اساس کارکنان دولتی و غیر‌دولتی که در سال ۹۸، مجموع حقوق، مزایا و کارانه آنها در سال ۳۳ میلیون تومان (ماهانه ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان) است از پرداخت مالیات معاف می‌شوند

همچنین نمایندگان میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم را ماهانه ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تعیین کردند. دولت در لایحه پیشنهادی خود این رقم را ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیشنهاد داده بود.


با این حساب ، تا مبلغ 2750 میلیون تومان از ملیات معاف و تا 4 میلیون 125 هزارتومان شامل10% مالیات-تا 6میلیون 875 حدود 15درصد و 11میلیون20درصد و تا 1650000025درصد و بالاتر 35 درصد مالیات گرفته میشود

برنامه ای در سی شارپ طراحی کردم که این محاسابت را انجام میده

دانلود سورس محاسبه مالیات

double nkles = 0, temp1 = 0, mal = 0, pard = 0,temp2=0;
    void maliat()
    {
      try
      {
        nkles = float.Parse(textBox1.Text);
        if (nkles <= 2750000)
        {
          mal = 0;
          pard = nkles - mal;

        }
        else if (nkles >= 2750000 &amp;&amp; nkles <= 4125000)
        {
          temp1 = nkles - 2750000;
          mal = (float)((temp1 * 10) / 100);
          pard = nkles - mal;

        }
        else if (nkles >= 4125000 &amp;&amp; nkles <= 6875000)
        {
          temp1 = nkles - 2750000;
          mal = (float)((temp1 * 15) / 100);
          pard = nkles - mal;

        }
        else if (nkles >= 6875000 &amp;&amp; nkles <= 11000000)
        {
          temp1 = nkles - 2750000;
          mal = (float)((temp1 * 20) / 100);
          pard = nkles - mal;

        }
        else if (nkles >= 11000000 &amp;&amp; nkles <= 16500000)
        {
          temp1 = nkles - 2750000;
          mal = (float)((temp1 * 25) / 100);
          pard = nkles - mal;

        }

        else
        {
          temp2 = nkles - 16500000;
          mal = (float)((temp2 * 35) / 100);
          pard = nkles - mal;

        }

        textBox2.Text = mal.ToString();
        textBox3.Text = pard.ToString();
      }
      catch
      {
      }

    }

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *