ساخت ویروس با خط فرمان ویندوز

Category : خط فرمان ویندوز | Sub Category : ویندوز Posted on 2020-10-30 16:01:21


ساخت ویروس با خط فرمان ویندوز


این ویروس  با خط فرمان ویندوز  یا همون cmd ساخته میشه و از حلقه 4 استفاده میکنه


البته در عمل نمایش پیام مشکلی برای سیتم ایجاد نمیکنه اما اگه بجای نمایش پیام دستور بگوش بودن پورت خاصی برای تلنت و یا دستور فعال سازی تروجان باشه بسیار کاربری میشه


در حقیقت وقتی  goto در نقطه شروع متغییر mt رو فراخوانی میکنه دستور اصلی در حلقه بینهایت وارد میشه و اجرای ان ادامه میابد
 goto mt       //فراخوانی حلقه
 msg.exe * message   ///////پیامی که تا خاموشی سیستم در حال اجرا خواهد بود
:mt   //  ایجاد نقطه شروع
@echo offنظر بده: